30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  1.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน (จำนวนเรื่องร้องเรียนในระบบถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 0 รายการ : การดำเนินงานตรวจสอบระบบทุกวัน)
  2. ร้องเรียนทาง Mail